Sản phẩm


KEO SILICONE AXIT A300

KEO SILICONE AXIT A300

 • (217) Đánh giá

Kingbond A300 là keo Silicone Axit một thành phần có...

Keo silicone trung tính A500

Keo silicone trung tính A500

 • (178) Đánh giá

Kingbond A500 là keo Silicone Trung Tính, không ăn mòn...

Keo silicone trung tính T500

Keo silicone trung tính T500

 • (195) Đánh giá

T500 là keo silicone trung tính một thành phần cường...

Keo trám acrylic T100

Keo trám acrylic T100

 • (130) Đánh giá

T100 là keo trám acrylic có đặc tính bền chặt, dẻo dai,...

Keo silicone axit A800

Keo silicone axit A800

 • (256) Đánh giá

Keo silicone axit A800 lưu hóa ở nhiệt độ tự...

Keo silicone axit A900

Keo silicone axit A900

 • (173) Đánh giá

A900 - keo silicone cao cấp hệ axit. Keo có đặc...

Keo dán đa năng S700

Keo dán đa năng S700

 • (117) Đánh giá

S700 là keo xây dựng đa năng cao cấp được...

Keo trám acrylic S1

Keo trám acrylic S1

 • (261) Đánh giá

Keo Acrylic S1 với đặc tính bền chặt, dẻo dai, không...

Keo silicone axit S2

Keo silicone axit S2

 • (230) Đánh giá

Keo silicone axit S2 với đặc tính nhanh khô, độ đàn...

Keo silicone axit S3

Keo silicone axit S3

 • (296) Đánh giá

Keo S3 là keo silicone axit cường lực cao một...

Keo silicone trung tính S5

Keo silicone trung tính S5

 • (159) Đánh giá

Keo S5 là keo trung tính, một thành phần cường lực...

Keo dán đa năng SK

Keo dán đa năng SK

 • (174) Đánh giá

SK là keo xây dựng đa năng cao cấp được...