Sản phẩm


Keo silicone trung tính T500

Keo silicone trung tính T500

  • (212) Đánh giá

T500 là keo silicone trung tính một thành phần cường...

Keo trám acrylic T100

Keo trám acrylic T100

  • (155) Đánh giá

T100 là keo trám acrylic có đặc tính bền chặt, dẻo dai,...

Keo silicone axit A800

Keo silicone axit A800

  • (260) Đánh giá

Keo silicone axit A800 lưu hóa ở nhiệt độ tự...

Keo silicone axit A900

Keo silicone axit A900

  • (271) Đánh giá

A900 - keo silicone cao cấp hệ axit. Keo có đặc...

Keo dán đa năng S700

Keo dán đa năng S700

  • (278) Đánh giá

S700 là keo xây dựng đa năng cao cấp được...

Keo trám acrylic S1

Keo trám acrylic S1

  • (160) Đánh giá

Keo Acrylic S1 với đặc tính bền chặt, dẻo dai, không...

Keo silicone axit S2

Keo silicone axit S2

  • (125) Đánh giá

Keo silicone axit S2 với đặc tính nhanh khô, độ đàn...

Keo silicone axit S3

Keo silicone axit S3

  • (207) Đánh giá

Keo S3 là keo silicone axit cường lực cao một...

Keo silicone trung tính S5

Keo silicone trung tính S5

  • (172) Đánh giá

Keo S5 là keo trung tính, một thành phần cường lực...

Keo dán đa năng SKbond

Keo dán đa năng SKbond

  • (254) Đánh giá

SKBond là keo xây dựng đa năng cao cấp được...