Kingbond Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành lệnh giãn cách, đồng hành đẩy lùi dịch covid-19

* Kiểm soát chặt chẽ người đi và đến tỉnh Hà Nam

Theo công văn 1885, từ 17h00 ngày 25/7/2021, tất cả người đến và về tỉnh Hà Nam từ các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ hoặc các vùng dịch khác theo công bố của cơ quan y tế: Yêu cầu phải khai báo y tế kịp thời, trung thực, có kết quả xét nghiệm âm tính với sars-coV-2 bằng test nhanh kháng nguyên, hoặc xét nghiệm khẳng định RT-PCR trong vòng 72h tính từ thời điểm lấy mẫu...

Chi tiết xem tại hình ảnh.

Công văn 1885 của UBND Tỉnh Hà Nam.

* Phối hợp thực hiện

Các cấp xã phường thị trấn phối hợp thực hiện cùng lực lượng công an cơ sở tằng cường quản lý, kiểm tra, giám sát di biến động của dân cư trên địa bàn quản lý, nhất là các trường hợp đi về từ các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và từ các vùng dịch.

* Kingbond Việt Nam nghiêm túc thực hiện

Do hầu hết nhân sự của Công ty đều cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg và Quyết định 17 của UBND Thành phố Hà Nội, nên Ban lãnh đạo công ty đã ngay lập tức cho họp khẩn cấp để triển khai kế hoạch trong thời gian giãn cách, và sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp và đúng quy định.

Bắt đầu từ tối 25/7, tất cả những hoạt động không khẩn cấp, những cán bộ nhân viên có thể làm việc tại nhà, các bộ phận làm việc không khẩn cấp hoặc có thể hoãn lại đều được trở về nhà và thực hiện tuân thủ theo quy định phòng chống dịch covid-19 của địa phương.

Dịch bệnh covid-19 kéo dài từ cuối năm 2019 và bùng phát mạnh trong năm 2020 kéo dài đến nay đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu, trong đó Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong những khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty cùng tập thể cán bộ nhân viên luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội, đồng thời lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn đảm bảo tiến độ và hoàn thành mục tiêu ngắn hạn.

KINGBOND - LÀM TRÒN SỨ MỆNH.