Cần Thơ: Thuê tư vấn khảo sát giá thị trường các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn

Ngày 11/12, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ đã ký Công văn số 5075 /VPUB-XDĐT, về việc thuê tư vấn khảo sát giá thị trường các vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng đề nghị gửi Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.

Vật liệu xây dựng được bày bán trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Công văn này cho biết xét Công văn 3815/SXD-CCGĐXD ngày 26/11/2020, do Sở Xây dựng về việc tham mưu UBND thành phố công bố theo định kỳ các thông tin về giá thị trường các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến là giao Sở Tài chính có ý kiến đối với nội dung đề nghị của Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét, quyết định, thời gian thực hiện trước ngày 25/12/2020.

Trước đó, ngày 26/11, ông Tạ Chí Nhân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ký Công văn 3815/SXD-CCGĐXD về việc tham mưu UBND thành phố Cần Thơ công bố theo định kỳ các thông tin về giá cả thị trường các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ gửi UBND thành phố Cần Thơ, cho biết theo quy định tại Khoản 6, Điều 17 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là kinh phí cho việc ban hành đơn giá xây dựng, thông báo giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy, thuê máy và thiết bị thi công được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo đó, định kỳ hàng tháng hoặc quý, Sở Xây dựng phải tham mưu UBND thành phố công bố theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý các thông tin về giá thị trường các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, với nguồn thông tin phục vụ cho việc công bố giá được tổng hợp từ việc điều tra thị trường, kết quả trúng thầu các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố; báo giá của các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu, thiết bị công trình xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh cung cấp, cho thuê máy móc thiết bị xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh phân phối hoặc đại lý bán hàng cho các nhà sản xuất thiết bị, vật liệu xây dựng ngoài địa bàn thành phố. Đồng thời, kinh phí cho việc ban hành đơn giá xây dựng, thông báo giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy, thuê máy và thiết bị thi công được bố trí ngân sách Nhà nước.

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho rằng để đảm bảo công tác công bố theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý các thông tin về giá thị trường các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình được đầy đủ, kịp thời, sát thực tế của thành phố, Sở Xây dựng trình UBND thành phố cho phép Sở Xây dựng được tổ chức thuê đơn vị đủ năng lực theo quy định để thực hiện tư vấn khảo sát giá thị trường các loai vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.